Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • เลือกประเทศ :
 
ชื่อโปรแกรมทัวร์
:
  ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
ระยะเวลา
:
  7 วัน 6 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
:
  0
ราคา
:
  ผู้ใหญ่ 0 บาท, ราคาเด็ก 0 บาท
เอกสารแนบ
:
  Download
จองทัวร์
:
  จอง

รายละเอียดทัวร์

วันแรก             กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ถนนหวังฟูจิ่ง –  ถนนอาหารตงหัวเหมิน - กายกรรมปักกิ่ง

วันที่สอง         จัตุรัสเทียนอันเหมิน  – พระราชวังต้องห้าม “กู้กง – หอบูชาเทียนถาน

วันที่สาม         กำแพงเมืองจีน – ผ่านชม “สนามกีฬาแห่งชาติ”

วันที่สี่              ปักกิ่ง - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปหังโจว –ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง - ถนนซีหูเทียนตี้

วันที่ห้า            หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - เขตว่ายทัน - รถไฟเลเซอร์ - หอไข่มุก                     

วันที่หก            ตลาดเถาเป่า - ถนนนานกิง - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ 

 

 

หมายเหตุ


 

   
                           
               
                             
2011 © Copyright by Tourist Reward บริษัท ทัวริสรีวอร์ด (Tourist Reward)
180/35 ถ.พหลโยธิน50 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 Tel. 025220144 Fax. 025220159