Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • เลือกประเทศ :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KOREA1
banner3A
 
 
  ทัวร์ จีน ฮ่องกง
ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3D 2N / HX

นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา  รอบเกาะลันเตา

ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตา

 

 


เดินทางวันที่ : 18-20 มี.ค. 2559 ราคา 16,900 บาท
เดินทางวันที่ : 01-03 ,08-10 เม.ย. 2559 ราคา 16,900 บาท
เดินทางวันที่ : 22-24 เม.ย. 59 ราคา 17,900 บาท
ราคาผู้ใหญ่ : 16900 บาท
ราคาเด็ก : 15900 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

     
สายการบิน 
  ทัวร์ ญี่ปุ่น
JAPAN WORLD HERITAGE 6D 4N BY TG

นาโงย่า - ชิราคาว่า - ทาคายาม่า - ฮิดะ ฟุรุคาว่า - ตลาดยามเช้า

ซันมาซิซูจิ - ทาคายาม่าจินยะ - นาโงย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อินาริ

นารา - วัดโทไดจิ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งซินไซบาฉิ - ปราสาทโอซาก้า (ชมภายนอก)

โกเบ - อาคาชิ ไคเคียว - โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ - ภูเขาร็อคโค - โอซาก้า


เดินทางวันที่ : 0
ราคาผู้ใหญ่ : 0 บาท
ราคาเด็ก : 0 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

     
สายการบิน 
  ทัวร์ ญี่ปุ่น
AMAZING SPECIAL 6D 4N BY TG

** อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ **

โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - นาโงย่า - รถไฟด่วนชินคันเซน - ไร่สตรอเบอร์รี่

ภูเขาไฟฟูจิ - คาวาคูชิโกะ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือทะเลสาบอะชิ

โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

วัดอาซากุวะ - นาริตะ - ช๊อปปิ้งห้างจัสโก้อิออน


เดินทางวันที่ : 0
ราคาผู้ใหญ่ : 0 บาท
ราคาเด็ก : 0 บาท
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

     
สายการบิน 
  ทัวร์ ญี่ปุ่น
SHOCK PROMOTION 6 D 4 N BY TG

** อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ **

โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ

นาโงย่า - นั่งรถไฟด่วนชินคันเซน - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ภูเขาไฟฟูจิ - คาวาคูจิโกะ

 ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือทะเลสาบอะชิ

 โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

 วัดอาซากุซะ - นาริตะ - ช้อปปิ้งห้างจัสโก้ อิออน

 


เดินทางวันที่ : 0
เดินทางวันที่ : 0
ราคาผู้ใหญ่ : 0 บาท
ราคาเด็ก : 0 บาท
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

     
สายการบิน 
  ทัวร์ ญี่ปุ่น
HI SAPPORO 5 D 3 N BY TG

** อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ **

ชิโตเซ่ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมภูเขาไฟโชวะ - ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล 

หมู่บ้านไอนุ - จิโกคุดานิ - โนโบริเบทสึ - โอตารุ - คลองโอตารุ

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว - โรงงานช็อคโกแลต - ซัปโปโร 

มิตซุย เอ้าท์เลท - ตลาดปลายามเช้า - ที่ทำการรัฐบาลเก่า

สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ - ศาลเจ้าซัปโปโร - ตรอกราเม็ง - ช้อปปิ้งซูซูกิโน่  


เดินทางวันที่ :
ราคาผู้ใหญ่ : 0 บาท
ราคาเด็ก : 0 บาท
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

     
สายการบิน 
  ทัวร์ ญี่ปุ่น
JAPAN AMAZING SAKURA 6D 4N BY TG

** อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ **

โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ชมซากุระ ณ ศาลเจ้าเฮย์อัน  

นาโงย่า - นั่งรถไฟด่วนชินคันเซน - ไร่สตรอเบอร์รี่ 

ภูเขาไฟฟูจิ - คาวาคูจิโกะ - ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ

โตเกียว - ชมซากุระที่อุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดีสนีย์แลนด์

วัดอาซากุซะ - นาริตะ - ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน


เดินทางวันที่ : 0
ราคาผู้ใหญ่ : 0 บาท
ราคาเด็ก : 0 บาท
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

     
สายการบิน 
  ทัวร์ ญี่ปุ่น
SHOCK PROMOTION 6 D 4 N BY TG

***อิ่มอร่่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์***

โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ  - คินคาคุจิ

นาโงย่า - นั่งรถไฟด่วนชินคันเซน - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ภูเขาไฟฟูจิ - คาวาคูจิโกะ

ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โตเกียว - ล่องเรือทะเลสาบอะชิ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

วัดอาซากุซะ - นาริตะ - ช้อปปิ้งห้างจัสโก้ อิออน


เดินทางวันที่ : 0
ราคาผู้ใหญ่ : 0 บาท
ราคาเด็ก : 0 บาท
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

     
สายการบิน 
  ทัวร์ ญี่ปุ่น
HI SAPPORO 6D 4N BY TG

**อิ่มอร่อยกับบุฟเฟห์ขาปูยักษ์**

ชิโตเซ่ - หมู่บ้านไอนุ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมภูเขาไฟโชวะ

ศูนย์อนุรักษ์หมีน้ำตาล-จิโกคุดานิ-โนโบริเบทสึ-โอตารุ-คลองโอตารุ

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงงานเป่าแก้ว-โรงงานช๊อคโกแลต

ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน-ซัปโปโร-ตลาดปลายามเช้า-ที่ทำการรัฐบาลเก่า

สวนสาธารณะดอโดริ-หอนาฬิกาโบราณ-ศาลเจ้าซัปโปโร

มิตุย เอ้าท์เลท-ช้อปปิ้งซูซูกิโน่&ทานูกิ-อิสระเต็มวันซัปโปโร


เดินทางวันที่ : 0
ราคาผู้ใหญ่ : 0 บาท
ราคาเด็ก : 0 บาท
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

     
สายการบิน 
  ทัวร์ จีน
ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้(นั่งรถไฟความเร็วสูง)6 วัน5 คืน

กำแพงเมืองจีน กู้กง พระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย อุโมงค์เลเซอร์

หอไข่มุก ถนนนานกิง ตลาดเถาเป่า 


เดินทางวันที่ : 0
ราคาผู้ใหญ่ : 0 บาท
ราคาเด็ก : 0 บาท
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

     
สายการบิน 
  ทัวร์ จีน
ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

กำแพงเมืองจีน กู้กง กายกรรมปักกิ่ง ล่องเรือซีหู อุโมงค์เลเซอร์

หอไข่มุก ถนนนานกิง ตลาดเถาเป่า 


เดินทางวันที่ : 0
ราคาผู้ใหญ่ : 0 บาท
ราคาเด็ก : 0 บาท
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

     
สายการบิน 
  ทัวร์ จีน
เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน นั่งรถ

ชมความงามของมรดกโลก ชมโชว์ใหม่ล่าสุด TOP SHOW OF SICHUAN

 


เดินทางวันที่ : 0
ราคาผู้ใหญ่ : 0 บาท
ราคาเด็ก : 0 บาท
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

     
สายการบิน 
  ทัวร์ เกาหลี
EASY SNOW KOREA 2 - OZ

เกาหลี - เอเวอร์แลนด์ - สกีรีสอร์ท

พักสกีรีสอร์ท 1 คืน // โซล 2 คืน

โรแมนติกสุดๆที่เกาะนามิ – อร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น

เล่นสกีแบบจุใจที่สกีรีสอร์ท – อิ่มอร่อยกับบาร์บีคิวบุฟเฟต์

ช๊อปปิ้งเมียนดง,ทงแดมุน,ตลาดฮงแด – ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่

สุดมันกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – คล้องกุญแจคูรักที่โซลทาวเวอร์

ถ่ายภาพสามมิติ Trick Eyes Museum + Ice Museum       


เดินทางวันที่ : 0
ราคาผู้ใหญ่ : 0 บาท
ราคาเด็ก : 0 บาท
อื่นๆ  

จองทัวร์ , ดูเอกสารเพิ่มเติม

     
สายการบิน 
   
                           
               
                             
2011 © Copyright by Tourist Reward บริษัท ทัวริสรีวอร์ด (Tourist Reward)
180/35 ถ.พหลโยธิน50 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 Tel. 025220144 Fax. 025220159